Search

Technik mechatroniky (m/ž/d)

Mechatronici vyrábějí mechanické, elektrické a elektronické součásti, sestavují je do složitých systémů, instalují řídicí software a provádějí jejich údržbu.
Jejich úkoly se týkají mechaniky, elektroniky a informačních technologií.

Činnosti ve společnosti RIEGER zahrnují čtení schémat zapojení, konstrukčních výkresů a návodů k obsluze a propojování, seřizování a programování mechanických, elektrických a elektronických součástí.
K tomu dochází buď během výrobního procesu ve společnosti Rieger, nebo při instalaci systémů u zákazníka.
Patří sem také uvádění hotových systémů do provozu a testování systémů a podpora zákazníků v oblasti mechatronických systémů.

CO BYSTE SI MĚLI VZÍT S SEBOU

 • Maturitní vysvědčení
 • Technické znalosti
 • Zájem o elektrotechniku
 • Radost z technologie

VAŠE ŠKOLENÍ

 • Montáž, testování a opravy systémů
 • Základní školení v oblasti mechaniky, elektroniky a řídicí techniky.
 • Školení ve specializovaných odděleních společnosti

OBLASTI UPLATNĚNÍ VE SPOLEČNOSTI RIEGER PO ŠKOLENÍ

 • Struktura ovládacích skříní
 • Propojení mechanických a elektronických součástí
 • Údržba a servis výrobního zařízení
 • Účast na novém vývoji a testech
 • Zadání služeb u zákazníka

Přihlaste se nyní!

Nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na adresu bewerbung@rr-rieger.de.

Kompletní dokumenty k přihlášce s motivačním dopisem, životopisem a osvědčeními shrňte do jednoho souboru PDF.

Gebr. Rieger GmbH + Co KG
Kochertalstraße 32
73431 Aalen

Kontakt: Birgit Köder (personální oddělení)
Telefon: 07361 5702-38

Login bei Rieger

Přihlášení u společnosti Rieger

Bei Rieger registrieren

Registrace u společnosti Rieger