Search

Svářeč – TIG (m/ž/d)

Vaše oblast odpovědnosti:

  • Svařování potrubních sestav metodou TIG a orbitálním svařováním.
  • Samostatná práce podle konstrukčních výkresů, svařovacích a montážních plánů.
  • Povrchová úprava a následná úprava svarových spojů
  • Kontrola kvality svařovaných dílů a sestav pomocí endoskopů a měřicích zařízení.

Vaše kvalifikace:

  • Úspěšně ukončené učňovské vzdělání v oboru obráběč kovů
  • Dobré znalosti a odborné zkušenosti se svařováním chromniklových ocelí.
  • Platné svářečské certifikáty
  • Systematická a přesná práce
  • Vysoká míra flexibility, přesnosti, rozhodnosti a spolehlivosti.

Přihlaste se nyní!

Nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na adresu bewerbung@rr-rieger.de.

Kompletní dokumenty k přihlášce s motivačním dopisem, životopisem a osvědčeními shrňte do jednoho souboru PDF.

Gebr. Rieger GmbH + Co KG
Kochertalstraße 32
73431 Aalen

Kontakt: Birgit Köder (personální oddělení)
Telefon: 07361 5702-38

Login bei Rieger

Přihlášení u společnosti Rieger

Bei Rieger registrieren

Registrace u společnosti Rieger